Fuktskador och hälsoproblem

drops-2[1]Text: Nikolas Palmgren. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vilka hälsoproblem fuktskador i bostäder och andra inomhusmiljöer kan orsaka, vilka varningssignaler man ska hålla utkik efter när det gäller fuktskador, samt ge tips om hur man kommer tillrätta med problemen. Huvudbudskapet är att fuktskador ska tas på största allvar och att de bör åtgärdas snabbt och effektivt.

Allt fler människor upplever problem med sin hälsa när de vistas mycket i fuktiga miljöer, antigen på arbetet eller hemma i sin bostad. Då det inte alls är ovanligt med fukt- och mögelskador i bostäder finns risken att detta växer ut till ett allt större folkhälsoproblem. I miljöhälsoenkäten från 2007 (en svensk undersökning) uppgav 18 procent av de tillfrågade att de antingen hade en synlig fuktskada, synligt mögel eller mögellukt i hemmet. Så det finns alltså all anledning att ta denna fråga på stort allvar, såväl på en personlig nivå som på en samhällelig nivå. För en fuktskada är definitivt mycket mer än ett störande moment i vardagen.

Kopplingen mellan fuktskador och hälsoproblem

Hur stora är då hälsoriskerna med fuktskador, och vilka problem kan det skapa för de människor som exponeras i sin hemmiljö eller i sin arbetsmiljö? Den forskning som finns på området talar ett tydligt språk – kopplingen mellan fuktskador och hälsoproblem är stor. I en forskningsrapport från 2002 slogs det till exempel fast att vistelse i fuktskadade byggnader ökar risken för allergiska besvär med 40-150 procent.

Fuktskador kan även leda till andra typer av hälsoproblem, något det kommit in många rapporter om genom åren. Detta är några av de vanligaste problemområdena:

Huden – utslag, klåda och allmänt irriterad hud är några av de problem som kan uppstå. Andra drabbas av en värmekänsla/rodnad i ansiktet och på halsen. Fukten kan även förvärra tidigare problem som exempelvis eksem, rosacea, seborroisk dermatit eller urtikaria.

Slemhinnor och luftvägar – många drabbas av problem med ögon, näsa och svalg med irritation eller torrhet som vanliga symtom. Heshet, snuva, hosta och luftvägsinfektioner är andra problem. Dessutom kan fukten förvärra astma eller till och med orsaka uppkomst av astma.

Övriga problem – Många får problem med huvudvärk och trötthet och får dessutom koncentrationssvårigheter som en följd av att de vistats i fuktiga miljöer. Dessa typer av problem är dock omtvistade inom forskningen. Förutom allt detta kan även lukten som uppstår i samband med fuktskador vara obehaglig.

Som synes är det inte hälsosamt att vistas längre perioder i fuktiga miljöer. Men hur vet man om den miljö man vistas i är skadlig och om man riskerar att drabbas av dessa problem? Här är några av de vanligaste varningssignalerna för fuktskador man kan hålla utkik efter:

  • Synligt mögel och/eller synliga fuktfläckar på invändiga ytor
  • Kondens på fönster
  • Lossnande eller bubblande golvmattor
  • Översvämningar/ledningsläckage
  • Obehaglig lukt inklusive mögellukt

Åtgärda fuktskadan snabbt

Fuktskador ska alltså tas på största allvar, och bör alltid åtgärdas så snabbt som möjligt, på ett professionellt sätt. Det bästa tipset som kan ges är således att snabbt kalla in experter på området som kan åtgärda de problem som uppstått. Tar man hand om saken på egen hand finns alltid risken att arbetet inte blir ordentligt utfört och att problemen återkommer. Och när så sker är risken dessutom stor att problemen blir större än tidigare.

När fuktskador åtgärdas på ett korrekt sätt brukar även de hälsoproblem som fukten orsakat försvinna, även om det inte finns några garantier för ett fullt tillfrisknande. Den kliniska erfarenheten visar dock att symtomen vanligtvis förbättras eller går tillbaka helt om fukt-/mögelproblemen åtgärdas på ett adekvat sätt. I svårare fall med lång exponering och flera symtom kan dock besvären bli långvariga- det kan röra sig om månader – trots att de aktuella problemen med miljön åtgärdats.

Sammanfattnings kan vi återigen upprepa det viktigaste budskapet – ta fuktskador i bostaden (eller på arbetet) på stort allvar. Upptäcker du tecken på fuktskador bör professionell hjälp kallas in så snart som möjligt. Det är inte värt att riskera sin hälsa för några tusenlappar.

 

Nikolas Palmgren är en skribent som utanför skrivandet tycker om styrketräning i olika former, tunga vikter, att se sig omkring i världen och teknik. Hemma unnar han gärna sig en stunds hjärnaktivitet med konsol/datorspel. Niko intresserar sig av e-handel, företagande, entreprenörskap och sociala medier.