Förebygg fuktskador i hemmet

Mögelangrepp på vind
Mögelangrepp på vind

Text: Nicolas Palmgren. Fuktskador orsakar stora problem för både privatperson och samhället. Fukt och mögel gör stora skador på hus och kan orsaka eller förvärra astma och allergiproblem. Dessutom är det en kostsam historia att få bukt på problemen.
När du bygger och renoverar ska du därför lägga vikt vid att bygga på ett sådant sätt som förhindrar fuktskador i framtiden, och när bygget väl är klart ska du vara uppmärksam på tecken som indikerar fuktproblem. Ju snabbare du kan ta tag i problemen desto billigare och enklare är lösningen.
Skulle du råka ut för en fuktskada måste bostaden saneras. Ofta får du riva ut det som är mest angripet och sedan väntar en lång torkperiod – med skyhöga elräkningar på grund av fläktarna som går dygnet runt. Att du sedan kanske inte kan bo hemma under tiden gör det ännu knepigare.
Fuktskador i badrum
Badrummet är av naturliga skäl den plats som drabbas av flest fuktskador. Vatten och ånga gör rummet extra känsligt. När du bygger ett badrum ska du se till att du har vattentäta skikt i väggar och golv. Det får aldrig under några omständigheter finnas sprickor eller skarvar. För de allra flesta är det bra att anlita en fackman för uppgiften – speciellt om det skulle bli ett försäkringsärende.
En detalj som ofta orsakar problem är golvbrunnar. En felmonterad golvbrunn kan snabbt orsaka stora problem oavsett hur väl utförd resten av renoveringen är. Dessutom ska du rensa golvbrunnen regelbundet.
I övrigt ska du vara uppmärksam på vad som händer i badrummet. Kontrollera väggar och golv då och då. Ser du en spricka eller liknande så ska du agera omedelbart, och var speciellt noggrann med kritiska punkter som tätningar vid rör och uppskruvad badrumsinredning. Se också till att ventilationen fungerar – att det kan komma in torr luft genom badrumsdörren och att den drivs ut tillsammans med badrummets fuktiga luft.
Fukt i köket
Näst efter badrummet är köket där vi får flest vattenskador. Ett kök behöver inte vara ha samma typ av ytskikt som ett badrum, men det betyder att du ska vara extra uppmärksam på eventuella läckor etc. Är olyckan framme och golvet blir fuktigt kan fukten snabbt ta sig genom golvet och orsaka mögelproblem.
För att förebygga fuktskador i köket ska du ha regelbunden koll på rör under diskbänken och kopplingar till diskmaskinen. Blir golvet fuktigt betyder det att du har en läcka som ska åtgärdas direkt. Och precis som i badrummet, när du installerar kök och diskmaskin ska du se till att det är fackmannamässigt utfört. Försäkringsbolagen kan avslå ditt ärende om installationerna inte följer branschreglerna.

 

Grund och källare
Har du hus är det viktigt att ha koll på källaren. Känn efter om det är fuktigt i luften, på golv och väggar och var uppmärksam på dålig lukt. Har du fönster i källaren ska dessa ses över regelbundet då det är vanligt att vatten tränger in där.
Fuktskador i grunden beror ofta på regn som träffar taket. Leds inte det vattnet bort på bäst sätt via häng- och stuprännor är risken att det hamnar i grunden. Har du krypgrund är den extra känslig. Se också över dräneringen och markens lutning. Känner du att det är fuktigt i grunden eller luktar illa kan det vara klokt att kontakta en fackman som kan mäta fukthalten och åtgärda eventuella problem.

 

Ha koll!
I övrigt gäller det att du är uppmärksam på fasaden, inspekterar sockel och utsidan av grunden, ser till att det inte blir fuktigt på vinden etc. Att förebygga fukt handlar både om att bygga rätt och att ha koll på sin bostad.