Därför byggs det sjuka hus!

Källa: klokahem.com. Bengt Adolfi är byggmästare, en av få idag som faktiskt har mästarbrev i yrket. Redan på 90-talet ritade han och byggde miljövänliga och robusta hus, ämnade att hålla i generationer. Hans idéer om sunda material och konstruktioner som följer byggfysikens uråldriga lagar har dock fortfarande inte slagit igenom i byggbranschen.
– Det är en fragmentiserad bransch med problematiska maktstrukturer och ett utbrett revirtänkande, säger han.

Läs artikeln här.