No Picture
Allmänt-byggkemi

Trähuset utan kemikalier

Källa: Ny teknik. Huset Woodcube uppfördes till tyska byggutställningen IBA 2013, men nu har familjer flyttat in i de åtta lägenheterna. Sedan några dagar bor Matthias Korff själv i en av dem med sin familj. […]

No Picture
Allmänt

Från gröna tak till gröna väggar

Källa: miljo-utveckling.se. Gröna tak är idag relativt etablerat och ses som ett sätt att minska klimatförändringarnas effekter. Nu våras det för gröna väggar. Den 29 augusti anordnar Sustainable Business Hub ett seminarium i Malmö om fenomenet […]

No Picture
Cement/betong

Test med hampa i ytterväggen

Källa: Byggvarlden.se. Vedämnet i industrihampa kan blandas med kalk till hampbetong, ett miljövänligt och isolerande byggnadsmaterial med många fördelar. Paulien de Bruijn har i sitt doktorsarbete vid SLU testat materialets hållfasthet och fuktegenskaper. Resultaten från […]