Från gröna tak till gröna väggar

Källa: miljo-utveckling.se. Gröna tak är idag relativt etablerat och ses som ett sätt att minska klimatförändringarnas effekter. Nu våras det för gröna väggar. Den 29 augusti anordnar Sustainable Business Hub ett seminarium i Malmö om fenomenet gröna väggar. Det innebär att växter planteras vertikalt i moduler. Redan nu pågår ett testprojekt i Varvsstaden i Malmö. Läs mer.