No Picture
Halmhus

Tilläggsisolera med halm

I Wrapped My House in Straw- by Cadmon Whitty. Källa: www.naturallifemagazine.com. Bale builder turns an ugly old, energy-eating house into a cozy, efficient home with a unique straw bale retrofit process. It all started ten years […]

No Picture
Ekohus

Vi startade en husfabrik!

Källa: Klokahem.com. 2007 startade arkitekten Helena Bloom och Susanne Liljenberg (en av grundarna till butikskedjan Granit) företaget LEVA husfabrik som enligt deras förhoppningar ”ska forma framtidens småhus” och bli . Något år senare anslöt sig […]

No Picture
Allmänt-byggkemi

En procent av miljögifterna prövas

 Källa:snf.se. EU-kommissionen meddelar nu att ytterligare åtta miljögifter ska tillståndsprövas enligt EU:s centrala kemikalielagstiftning REACH. Det gör att totalt 14 miljögifter omfattas av tillståndsreglerna. Siffran ska jämföras med att EU-kommissionen själv, när REACH utarbetades, uppskattade […]

No Picture
Allmänt-byggkemi

Se upp för glödlampan

Källa: Gård och Torp. Vet du hur du skall ta hand om en trasig lågenergilampa? Lamporna innehåller det tunga miljögiftet kvicksilver, som sprids i naturen om uttjänta lampor hanteras fel.När EU-kommissionen beslöt att vi skulle […]