Dags att miljösanera dagis-förbjud de hälsofarliga plastgolven

Källa snf.se. Ftalater är hormonpåverkande kemikalier som liknar de kroppsegna hormonerna och därför griper in och stör  på olika nivåer i hormonsystemen. Forskare vid The Mount Sinai Medical Centre i New York har för första gången kunnat visa på ett samband mellan halten av ftalater i urinen hos barn och förekomsten av barnfetma, både i form av ett högre BMI-tal (Body Mass Index) och ett större midjeomfång. Med minsta medvetenhet om kemikaliehotet blir man mörkrädd i dessa miljöer- med lättstädade vinylgolv, vinyltapeter och plastmadrasser, liksom lekmattor, regnkläder, bordsdukar och leksaker i plast eller konstläder med ftalater i.

Småbarn är många gånger känsligare än vuxna för dessa hormonpåverkande ämnen. Ut med vinyl och in med trä- och linoleumgolv. Det finns PVC-fria alternativ för inredning, regnkläder och leksaker med mera, men det gäller att personal och inköpare är på alerten och ställer strikta miljökrav i upphandlingen. Nu är det dags att börja miljösanera daghem och skolor. Läs artikeln här.