En procent av miljögifterna prövas

 Källa:snf.se. EU-kommissionen meddelar nu att ytterligare åtta miljögifter ska tillståndsprövas enligt EU:s centrala kemikalielagstiftning REACH. Det gör att totalt 14 miljögifter omfattas av tillståndsreglerna. Siffran ska jämföras med att EU-kommissionen själv, när REACH utarbetades, uppskattade att omkring 1400 miljögifter skulle behöva tillståndsprövas. Det långsamma tempot på EU-nivå gör det nödvändigt att Miljömålsberedningen snarast lägger fram förslag för nationella förbud mot de värsta miljögifterna, menar Naturskyddsföreningen. Läs artikeln här.