No Picture
Byggifter- sjuka hus

Bisfenol-larm inför rörinfodring

Källa: Byggvärlden.Det blir allt vanligare att renovera rörledningar med relining-metoden. Men nu varnar Svenskt Vatten för metoden på grund av det farliga ämnet bisfenol A.Vid relining fodrar man ledningarna invändigt med epoxiplast, som innehåller det […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

Tingsrätt dömer ut enstegstätade fasader

Källa: Byggvärlden.se. Eksjö tingsrätt dömer ut den enstegstätade fasadkonstruktionen. Enligt domstolen är det bara en luftad lösning som ger fullgott fuktskydd. – Det är väldigt glädjande, säger advokat Nils Petersen, som har företrätt 34 husägare.Husägarna […]

No Picture
Ekohus kontra vanliga hus

Ramverkshus

Källa: Kloka hem. Ramverksbygge kanske främst är något man ser i lador och uthus. Men i och med det ökande intresset i främst Nordamerika har man även i Sverige börjat bygga småhus i ramverksteknik. Ramen […]

No Picture
Ekohus

Ekohus i norr

Ur arkiven: Några år på nacken har denna guide över ekohus i norr men den är fortfarande läsvärd. Det är länstyrelsen som tagit fram den med grundtanken att sprida kunskap om byggnader med god arkitektur och […]