Ramverkshus

Källa: Kloka hem. Ramverksbygge kanske främst är något man ser i lador och uthus. Men i och med det ökande intresset i främst Nordamerika har man även i Sverige börjat bygga småhus i ramverksteknik. Ramen kläs sen in och isoleras.
Ramverket inbjuder till modern arkitektur med stora fönster och udda former. Johannes Kästel och Åsa Lowden Kästels hus i Hölö utanför Järna liksom rinner ner för berget, ut från skogen.  Läs artikeln här.