Bisfenol-larm inför rörinfodring

Källa: Byggvärlden.Det blir allt vanligare att renovera rörledningar med relining-metoden. Men nu varnar Svenskt Vatten för metoden på grund av det farliga ämnet bisfenol A.Vid relining fodrar man ledningarna invändigt med epoxiplast, som innehåller det hormonstörande ämnet bisfenol A.

Sedan i våras är ämnet förbjudet i nappflaskor, men nu befarar Svenskt Vatten att det byggs in i fastigheternas dricksvattenledningar. Läs artikeln här.