Barn utsatta för miljögifter inomhus

Källa: VVS-forum.se Ny forskning visar att vi exponeras mer för miljögifter hemma än vad man tidigare trott, via inomhusluft och damm. Små barn är särskilt utsatta eftersom de kryper på golvet och stoppar saker i munnen.

Justina Björklund vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet har undersökt miljögifter som bromerade flamskyddsmedel och olika typer av perfluoralkylsyror. I sin doktorsavhandling redovisar hon sambanden mellan damm och inomhusluft i bland annat daghem, kontor och bilar. Läs artikeln här
.