Sjuka hus ger sjuka människor

Källa: Gård och Torp

– Flera skandinaviska undersökningar slår fast att inomhusklimatet inte påverkas negativt av de material som används vid murat byggande, påpekar Tommy Bisgaard, Tegelinformation.se. Med andra ord säkrar hus i tegel ett gott och sunt inomhusklimat.

Enligt Socialstyrelsen lider mellan 25 000 och 42 000 personer av luftvägsbesvär som orsakats av dåligt inomhusklimat, och att de skulle kunna få lindring om skadorna åtgärdades.

– Det är ingen tvekan om att en dålig inomhusmiljö gör oss sjuka, säger Bo Glas, yrkeshygieniker och forskare vid Umeå universitet. Men det saknas fortfarande kunskap om sambandet mellan byggnader, luftkvalitet och hälsa. Läs hela artikeln här.