No Picture
Byggifter- sjuka hus

Risk för fuktskador i lågenergihus

Källa: VVSforum. Det är en utmaning att bygga lågenergihus med god fuktsäkerhet. Det menade fuktexperten Anders Kumlin. Det finns all anledning för beställare och byggbransch att vara mycket noggranna vid byggandet av lågenergihus. Risken är […]

No Picture
Inredning

Sov gott!

Källa: Gård och Torp. Med naturliga material i sovrummet sover du bättre och belastar inte miljön lika hårt. Cirka en tredjedel av vårt liv går ut på att sova. Därför är det viktigt att vi […]

No Picture
Inredning

Eko lekrum

Källa:Kloka hem.  Allt fler får upp ögonen för att många vanliga konsumentprodukter innehåller miljö- och hälsoskadliga kemikalier – inte ens produkter som riktar sig till barn behöver vara giftfria. Vill man minimera kemikaliekällorna måste man […]

No Picture
Inredning

Rensa i röran med Feng Shui

Källa: Kloka Hem.  Du driver företaget Ordningskonsulterna. Är det så svårt att hålla ordning hemma för många av oss att det finns en marknad för professionell hjälp i hemmen för att lyckas? – Det finns […]

No Picture
Allmänt-byggkemi

Sjuka hus ger sjuka människor

Källa: Gård och Torp – Flera skandinaviska undersökningar slår fast att inomhusklimatet inte påverkas negativt av de material som används vid murat byggande, påpekar Tommy Bisgaard, Tegelinformation.se. Med andra ord säkrar hus i tegel ett […]