Relaterade nyheter

    Gemensamt för alla hållbara hus är att de är byggda på ett resurssnålt, cirkulärt och klimatsmart sätt i naturmaterial utan miljö- och hälsofarliga ämnen i. Men bra hus kan se ut på många olika sätt. Under den här kategorin hittar du några olika typer av hus med avseende på stomval, storlek och koncept. Läs mer

    Du som läser detta är troligen inriktad på att bygga ett ekohus. Men vilket är bäst, att bygga  i sten eller trä? Eller kanske i lera, halm eller hampa? Det finns inget enkelt svar på den frågan utan det finns olika sätt att bygga hållbara hus på. Tycke och smak, platsens förutsättningar, lokala byggtraditioner, tillgång på tid och pengar och andra faktorer avgör vad som är bäst i varje enskilt fall. Läs mer under de olika undersidorna ovan.