Text: Cathrine Bülow. En arkitekt erbjuder professionell hjälp att utforma huset efter tomtens förutsättningar och beställarens önskemål och behov. Även om man vet hur man vill ha sitt hus och själv kan göra bygglovsritningarna kan det vara värt att lägga några arkitekttimmar på en genomgång av husets utformning, helst så tidigt i processen så tidigt som möjligt. Vänd dig till en arkitekt som har intresse och erfarenhet av miljöanpassat byggande. Läs mer

Arkitektarvodet

Första steget i byggprocessen är ofta att kontakta en arkitekt eller ett färdighusföretag (läs mer under färdighus). Arkitektarvodet är liten del av husets totala budget. Det brukar ligga på mellan 6-10 % beroende av storleken på huset. Ju mindre hus, ju högre kostnad för arkitektarbetet procentuellt. Det bästa är om arkitekten kan komma in i processen så tidigt som möjligt.

Att välja rätt arkitekt

Vänd dig till en arkitekt som har intresse och erfarenhet av miljöanpassat byggande. Försäkra dig gärna om att arkitekten har kunskaper om ekobyggande genom att kunna uppvisa referenser.

Arkitekt inte är en skyddad titel på samma sätt som till exempel läkare eller advokat, så det kan vara bra att ta reda på om att arkitekten är auktoriserad. Titta också på referensobjekt för att kunna ta ställning till om du gillar den speciella stil som kännetecknar just den arkitekten du överväger att välja. Arkitektur är en konstform och all arkitektur tilltalar ju inte alla smakriktningar.
Men trots allt är det ändå färdighusen som dominerar nybyggena av småhus i Sverige. De har tidigare varit illa ansedda men deras flexibilitet är numera ofta rätt stor och en del företag har egna arkitekter. Å andra sidan behöver ett specialritat och  hus inte bli mycket dyrare än ett färdighus.

Hur förbereder du dig inför det första mötet med arkitekten?

Förutom tomten finns inga krav på vad du måste ha klart på förhand. Men det är bra att veta ungefär vilken budget du har. Det gör det enklare för arkitekten att avgöra i vilken prisklass som ditt projekt ligger och vilka lösningar som kan bli aktuella.

Det är också bra om du har ett hum om storleken på huset, hur många rum av varje slag som du vill ha och om du vill ha en öppen planlösning eller kök och vardagsrum åtskilda. 

Många husbyggare har en tydlig bild av hur de vill ha det med både planlösning och estetiskt uttryck och har skissat mycket själva medan andra mer låter arkitekten kommer med idéer.

Att rita själv

Många vill själva rita sitt hus. Antingen för hand, med millimeterpapper och blyertspenna, eller med hjälp av ett ritprogram. Det finns i princip tre typer av ritprogram som man kan använda:

  1. Program framtagna för konsumenter
  2. Allmänna ritprogram som inte främst är avsedda för att rita hus
  3. Program för proffs (arkitekter)

Vilket program du ska välja beror på hur avancerat program du kan hantera och hur mycket du vill betala. Sketch Up är ett gratisprogram som många använder. Det är ganska vanligt att husbyggare kommer med en ritning de har gjort själva till en arkitekt, och vill enbart ha hjälp med att ta fram bygglovsritningar. Men arkitekter anser ofta att detta är fel ordning och att det istället är bättre att kontakta arkitekten först.  Arkitekten är ju utbildad på, att hitta smarta lösningar, tänka funktionellt, estetiskt och ekonomiskt. Något som kan spara mycket pengar och dåliga lösningar. ”Det är bättre tvärtom – att husbyggaren gör bygglovsritningen i ett ritprogram då det är en ganska enkel sak”, säger arkitekt Calle Posse i en intervju med Byggahus.se.

Källor