LINK arkitekter ritar fossilfri förskola på Hisingen. Blir den också kemikaliefri?

Källa: https://hallbartbyggande.com/de-ritar-sveriges-forsta-fossilfria-forskola/

Sveriges första fossilfria förskola Hoppet på Hisingen i Göteborg är en del av ett större innovationsprojekt där arbetet med förskolan ska bryta ny mark, skapa innovation och bana väg för framtida byggprojekt. Nu står det klart att det blir LINK arkitektur som får uppdraget att rita förskolan.

Det unika med projektet är att det inte bara handlar om ett vanligt passivhus med fokus på utsläpp i husets driftsfas utan att inga fossila ämnen ska användas någonstans i kedjan, vare sig i material eller produkter.

Det borde i praktiken också innebära ett kemikaliefritt hus eftersom kemikalier ju huvudsakligen är oljebaserade och genererar stora klimatutsläpp i produktionsfasen.  Dessutom är det extra viktigt att barn inte exponeras för skadliga ämnen så vi får hoppas att detta hus byggs med verklig helhetssyn.

Läs mer.