Halmhuset på verklighetens gård

Verkligheten är en familjegård där man lever, bor och samtidigt bygger upp en verksamhet där allt sker i liten skala och med omtanke om människor och miljö. Här finns handelsbod, småbruk och möjlighet att turista- genom naturcamping eller stughyrning. På gården har man också byggt ett ekohus i halm.

Miljövänligt och giftfritt halmhus

Ambitionen var ett hus som smälte in i naturen och som inte var som alla andra hus – som var miljövänligare och med mindre kemikalier. Väggarna är byggda med halmbalar och man har tagit hjälp av österrikisk halmbyggarexpertis.

Huset är 240 m2 och har ett sjävbärande tak som påminner om en klassisk indian-tipi, men med mycket flackare vinkel. Takstockarna stöttar varandra och konstruktionen bygger på att varje takstock bär upp nästa i cirkeln. En stor ek är placerad i mitten – men den bär inte upp någon vikt av taket utan står helt fritt och bär endast upp golvet på balkongen. 

Självbärande tak i halmhuset

Naturligt badrum

Badrummet är byggt i kalkputsad lecasten. Fördelen med mineraliska väggar i badrum är att de inte kan ruttna eller mögla- på det sättet slipper man använda kemiska tätskikt, som innehåller miljöskadliga biocider, plast och gummi. Läs mer om naturliga våtrum här. om lättklinkerväggar och om halmbalshus här.

Läs mer om halmhuset på verklighetens gård: https://verklighetensgard.se/halmhus.php och om logi på gården: https://verklighetensgard.se/naturlogi.php

Småbruk på verklighetens gård
Handelsboden på Verklighetens gård