Lättklinkerblock består av expanderade, brända lerkulor (mest kända under varumärket leca), cement, sand och vatten.  De kan användas för husbyggen, såväl i stommar som bjälklag, till källare och grunder. Utmärkande för lättklinker är frosttåligheten. Vatten som fryser till is kan expandera i blockens många och stora porer.  Speciellt bra i fuktutsatta konstruktioner som källare eller i hus som står ouppvärmda. Och i badrum. Lerkulorna kan också användas lösa för dränering och isolering av grunder. Läs mer

Lättklinker utvecklades i USA i början av 1900-talet. Det blev ingen omedelbar succé men senare utvecklades tekniken och sedan 60-talet tillverkas lättklinkerblock i Sverige.

Lerkulorna bränns i en roterande ugn expanderar de och får ett hårt skal med ett luftfyllt inre. Det är de luftfyllda hålrummen som gör kulorna isolerande. Lättklinker isolerar sämre än lättbetong och träullscement men är billigare och har en mycket bra värmelagringsförmåga (ca 4 gånger högre än en lättregelvägg med mineralull). Ett lättklinkerhus blir därför värmetrögt med långsamma temperaturväxlingar. När det är kallt ute magasinerar lättklinkerväggarna värmen och strålar sen långsamt ut den i rummet. Och vid en värmebölja kan man finna behaglig svalka i huset.

Undvik element med plastisolering

Det tillverkas även element av lättklinker och cellplast. Eller lättklinker och polyuretan.  De plasterna har en rad miljönackdelar.  Så bygg hellre med homogena lättklinkerblock. Antingen en tjock massiv mur eller en kanalmur med yttre och inre vägg med till exempel perlitisolering mellan. Den yttre väggen kan också byggas av tegel, beroende på vad du gillar.

Fixa fukten utan kemi

Lättklinker är ett av de mineraliska material som kan användas för att bygga badrum utan en massa kemi i väggarna. Materialets signum är ju just fukt- och frosttålighet. Och det finns inget organiskt innehåll i lättklinkern som kan mögla. Det är därför som lättklinker ofta används i stall och ladugårdar där luften är rå och fuktig. Men det är inte säkert att försäkringsbolaget håller med om att du klarar dig utan primers. De är än så länge inkörda på kemilösningarna.

För att ytterligare öka fuktbuffringen på rumssidan kan väggen putsas med ler- kalk eller gipsputs.

- Lättklinkerväggarna har fungerat väldigt bra. Medan hus i andra material här i byn har behövt renoveras, har mina väggar inte krävt något underhåll alls, berättar arkitekt Gunilla Dahmen om sitt lättklinkerhus Baskemölla Ekoby i Skåne.
– Lättklinkerväggarna har fungerat väldigt bra. Medan hus i andra material här i byn har behövt renoveras, har mina väggar inte krävt något underhåll alls, berättar arkitekt Gunilla Dahmen om sitt lättklinkerhus Baskemölla Ekoby i Skåne.

Källor: 

Bärande murverk i modern arkitektur

Så byggdes husen

Berge Bjørn, The Ecology of Building Materials, Routledge Architectural Press 2009

Bokalders Varis, Block Maria, Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande,— AB Svensk Byggtjänst 2010

http://www.finja.se

http://www.byggelement.se/sv/Om-oss/Lattklinkerbetong/

http://www.sundahuset.se