Elva miljoner liter vatten sparades på ett halvår

Källa: fastighetochbostadsratt.com Bostadsbolaget i Göteborg startade i oktober förra året en kampanj för att spara vatten – Vattentanken. Kampanjen som snart avslutas efter ett halvår har resulterat i en minskning av vattenanvändningen med elva miljoner liter vatten i företagets bestånd.

Bostadsbolaget i Göteborg märkte att vattenanvändningen i fastigheterna ökade årligen med två-tre procent varje år, trots teknikinvesteringar med bättre blandare och toalettstolar. Läs mer.