No Picture
Grund

Ta hand om din gamla stengrund

Källa: Gård och torp. Efter att en byggnad har rivits brukar stengrunden vara det som vittnar om att ett hus stått på platsen. Fram till 1800-talets mitt var grunderna ofta enkelt uppbyggda av natursten. Timmerhusen krävde […]

No Picture
Grund

Blåmusslor som grundisolering

I ” Hundra procent bonde”SVT, från 24/6 förbereds en grundisolering med blåmusselskal – en ekologisk teknik bekannt i Danmark men nästan inte alls i Sverige. Blåmusslor är för övrigt fantastiska på många sätt. De är […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

Experimenten du riskerar att få betala för

Källa: Byggahus.se. 34 småhusägare i Svedala får ingen ersättning av hustillverkaren för sina fasader som visat sig mögla efter bara några år. Detta enligt en dom i Göta hovrätt i förra veckan. Konstruktionen puts på cellplast visade sig […]