Ta hand om din gamla stengrund

Källa: Gård och torpstengrund-maskros. Efter att en byggnad har rivits brukar stengrunden vara det som vittnar om att ett hus stått på platsen. Fram till 1800-talets mitt var grunderna ofta enkelt uppbyggda av natursten. Timmerhusen krävde bara jordfast stöd där timret korsades, det vill säga i knutkedjorna. Det innebar att större stenar placerades i husets fyra hörn och där mellanväggar mötte ytterväggarna. Läs mer.