Blåmusslor som grundisolering

I ” Hundra procent bonde”SVT, från 24/6 förbereds en grundisolering med blåmusselskal – en ekologisk teknik bekannt i Danmark men nästan inte alls i Sverige. Blåmusslor är för övrigt fantastiska på många sätt. De är goda och nyttiga att äta. De fungerar också som havets egna reningsverk och motverkar övergödningen. Försök med storskaliga musselodlingar i detta syfte pågår på olika håll. Så fram för mer blåmusslor i husgrunder och på matborden!