No Picture
Allmänt

Bygg bort gatubullret med växter

Källa: Byggvärlden. Med tysta innergårdar går det att ha överseende med mera buller från gatan. Då går det att bygga tätare i storstädernas centrala delar – även om riktvärdena från gatu- och trafikbullret överskrids. – […]