Träullithus

TräullithusText och bild: Cathrine Bülow. De flesta känner igen träulliten som akustikplattor för innertak. Inte så många vet dock att man kan konstruera hela hus i träullitblock. Då blocken har mycket bra isoleringsvärden, behövs inte någon ytterligare isolering. Träullscement (varunamn Träullit) görs av restprodukter från trävaruindustrin, som blandas med cement. Cement utgör ca 70 viktprocent. Därigenom blir träullen fuktbeständig och får även bättre brandskydd än många andra isoleringsmaterial. Skivorna är styva och fungerar utmärkt som underlag för puts.

Träullit har tillverkats sedan 30-talet. Tidigare har träullitskivorna mest använts som akustikplattor men genom ett examensarbete av arkitekten Mattias Rückert har de nu börjat användas som byggelement för att konstruera hela hus. Mattias Rückerts ”examensexperiment” ledde fram till ett bostadshus för den egna familjen. Metoden har nu spritt sig och fler hus i samma teknik har uppförts, bland annat i den skånska ekobyn Baskemölla och i Lund.

Bra värme- och ljudisolering

Träullscementen har samma värmelagringskapacitet som lättbetong. I putsad form har materialet högsta brandsäkerhet enligt de tester som gjorts. Materialets goda ljudisolerande egenskaper är sedan tidigare kända. Med putsbeklädnad på båda sidor har mätningar klarat 40-45 decibel. Men det är skillnad på ljudisolering och ljudabsorption. För att fungera även ljudabsorberande måste träullscementen vara öppen, d.v.s. obehandlad utan puts. Så används det t ex i Träullits egen fabrik i Östergötland.

Elementtillverkning på fabrik ger snabbt bygge

Byggande av hela trällithus har nu rationaliserats genom att man gjuter våningshöga helväggselement på fabriken istället för som tidigare block. Väggelementen kan göras upp till 6 meter och tjockleken ligger på 40 cm för att få en konstruktion med bra isoleringsvärden. Sektionerna transporteras på lastbil och monteras upp på plats. Då Träulliten är ett lätt material kan två hela husstommar tas på ett släp. Monteringen på plats går snabbt. Ytterväggarna till en villa färdigställs på mindre än en dag.

Ger bra inomhusmiljö

Det enda miljönackdelen med Träullit är den energikrävande cementtillverkningen. Annars är miljöfördelarna många: god isoleringsförmåga, snabb tillverkning, lätta transporter och en sund inomhusmiljö med ett material som inte innehåller några kemikalier. Uppvärmningsbehovet är cirka 20-25 procent lägre än för en motsvarande typvilla i trä. En annan fördel är att träullscemneten kan ta upp och avge fukt. Det fungerar ungefär som en byggteknisk luftfuktare. Om man vill slippa imma i och kvardröjande fukt i badrummet kan plattorna användas som fuktbuffrare i badrumstaket.

Trots alla fördelar är det än så länge ovanligt med Träullithus. För många arkitekter är materialet okänt och byggsektorn är trög när det gäller nya metoder.