Text och foto: Cathrine Bülow. Värmesystem med förnyelsebar värme som biomassa och sol behöver kompletteras med ett system för att lagra värmen. Man vill ju gärna kunna duscha varmt också när solen inte lyser. Nyckeln i ett flexibelt och miljövänligt uppvärmningssystem är därför en ackumulatortank. Den gör att värmekällorna kan användas så effektivt som möjligt. Läs mer

Vid eldning i biobränslepanna, vedkamin eller när solen skiner på solfångarna lagras värmen i ackumulatorn. Solvärmens energi från dagen kan då räcka till natten. Det räcker alltså med att elda så att ackumulatorn tankas upp för att sedan kunna leverera värme och tappvarmvatten.

Så här fungerar en ackumulator

Ackumulatortanken är oftast försedd med tre värmeväxlingsslingor. En i botten av tanken — här är tanken som kallast och man fyller på med värme från solfångare och/eller panna. En i mitten där tappvarmvatten förvärms. Högst upp finns en slinga som används för slutvärmning av tappvarmvattnet.

Värmen från en vattenmantlad eldstad leds in i ackumulatortankens mitt och värmen till husets radiatorer tas ut högst upp. För att erhålla en större lagringsvolym går det att koppla på ytterligare en tank till systemet, en så kallad slavtank. Denna används enbart för magasinering av värme och har inga värmeväxlingsslingor.

Tankarna är i regel tillverkade i stål och kan fås med cellulosaisolering om man önskar en ekologisk isolering.

Tänk på

Tankarna ska vara tryckprovade. De måste ha ett expansionskärl och en säkerhetsventil ifall vattnet skulle börja koka.

Laddpaket

Mellan ackumulatortanken och pannan behövs ett laddpaket för att reglera ackumulatorns startfas, laddningsfas och stängningsfas. Under startfasen stoppas cirkulationen i ackumulatorn. Under laddningsfasen öppnas termostaten successivt och kallvatten blandas upp med det varma pannvattnet.

Termostaten fungerar nu som en blandningsventil för kallt och varmt vatten. Under stängningsfasen bryter den termiska ventilen flödet mellan panna och tank så att man slipper stilleståndsförluster när pannan inte är igång.

Källor:

Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande, Varis Bokalders, Maria Block. AB Svensk Byggtjänst 2004, ny version 2009

Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998

Föreläsningsanteckningar — Bärkraftigt byggande och boende, Dalarnas högskola 2007-2008