Vanlig sliprondell hälsofara

Källa: Byggnadsarbetaren. Vvs-montören Håkan Larsson har andnöd och ständig hosta. Spåren har lett till en vanlig putsrondell, som visat sig ge höga halter av ett skadligt ämne då den hettas upp. Orsaken är att skivan innehåller ett plastmaterial, där farliga ämnen frigörs och kommer ut i luften när skivan körs så att den blir upphettad. Rondellen innehåller polyuretanplast och det är känt att den kan avge isocyanater vid upphettning.
Tillverkaren 3M slutar nu att sälja produkten och Arbets- och miljömedicin rekommenderar att den inte används alls. Läs mer här.