Undvik miljögifter på bygget med nytt varningssystem

Källa: Byggvärlden.se. Det går att göra stora tidsbesparingar i byggprocessen genom ett nytt varningssystem för att kontrollera att byggvarorna uppfyller de miljökrav som ställs. I det webbaserade systemet SundaHus Miljödata är det möjligt för fastighetsägare, konsulter och entreprenörer att direkt se om byggvaran uppfyller de krav som fastighetsägaren har satt upp exempelvis enligt krav för miljöcertifiering av byggnader.Läs mer.