Svenska arkitekter saknar kunskap om ekologiskt byggande

Källa: Byggvärlden.se. Sveriges arkitekter är överens om att ekologiska byggnader är på stark frammarsch och att Sverige har kommit längst bland de nordiska länderna inom området. Samtidigt tycker en majoritet att de saknar relevant kunskap om ekologisk arkitektur. Läs artikeln här.