Snösmältning i januari ledde till 44 procent fler vattenskador

Källa: www.gardochtorp.se. Den stora mängden snö som smälte i januari gav många husägare problem. Antalet vattenskador ökade med 44 procent enligt ny statistik från försäkringsbolaget If.

Södra Sverige drabbades värst av snösmältningen. I Skåne och på Västkusten var det stora översvämningar och mångdubbelt antal drabbade husägare. För Sverige som helhet medförde detta att antalet anmälda vattenskador ökade med 44 procent jämfört med året innan. Läs hela artikeln här.

Bild: Gård och torp