Risk för fuktskador i lågenergihus

Källa: VVSforum. Det är en utmaning att bygga lågenergihus med god fuktsäkerhet. Det menade fuktexperten Anders Kumlin. Det finns all anledning för beställare och byggbransch att vara mycket noggranna vid byggandet av lågenergihus. Risken är annars stor att man skapar fuktproblem. Läs hela artikeln här.