Ny forskning mäter vilka farliga kemikalier som sprids i våra hem

Källa: formas.se Varor och produkter i vår omgivning innehåller mängder av farliga ämnen och är viktiga måltavlor för framtidens kemikaliearbete. Ny svensk forskning kartlägger vilka ämnen som läcker ut från plaster, gummi och textilier och i vilken omfattning.Läs mer.