Nanopartiklar-ny hälsofara på byggen

Krav på utredning om faror

Källa: Byggnadsarbetaren. Nanopartiklar i byggmaterial kan bli en ny hälsofara på byggen.
– Byggbranschen måste vara uppmärksam på riskerna så det inte blir samma sak som med asbesten, säger professor Mats Bohgard.I byggbranschen kan nanoprodukter finnas inom flera områden. I tillsatser till cement och betong, i ytskikt, i målarfärg och underhållsfritt glas, med mera. Det finns farhågor om att partiklarna kan orsaka stor skada. Läs artikeln här.