Nanopartiklar ny fara

Källa: Naturskyddsföreninegn. se. Nanotekniken är på frammarsch. Små, små partiklar med helt nya egenskaper släpps lösa i miljön, hur påverkar det oss? Forskarna har få svar ännu så länge.

Nanoteknik är en ny och växande forskningsgren som nu börjar få kommersiella tillämpningar. Förhoppningarna är stora om ny medicinteknik, smartare elektronik, effektivare kemikalier och nya material med denna ingenjörskonst på molekylnivå. I dag finns 350 kommersiella nanoprodukter på marknaden och antalet växer snabbt.

Bild: Naturskyddsföreningen. Riskerna med nanoteknik

Men samtidigt väcks farhågorna. Vilka risker finns med den nya tekniken? De tillverkade nanopartiklarna är mycket små, 1-100 miljarddels meter. De befinner sig i samma skala som den levande cellens olika organeller. Läs hela artikeln här.