Text: Cathrine Bülow. Murade tegelhus har en lång tradition i Sverige. 1800-talet var den stora tegelepoken när de flesta av husen i våra städer uppföddes med massiva tegelväggar- hus som vi bör bevara och byggandsvårda med omsorg.  Idag är fullmurade hus i tegel en sällsynthet, och tegel används mest som fasadmaterial.  Men det finns goda skäl att återuppliva tegelbyggandet- med rätt murteknik och nya tegelprodukter är det möjligt att bygga moderna tegelhus som lever upp till dagens energikrav och som samtidigt blir synnerligen robusta med lång livslängd. Läs mer

Tegel består av bränd lera. Tegel bränns i c:a tre timmar i en temperatur mellan 800 och 1200 grader. Energiåtgången är teglets miljömässiga nackdel, men å andra sidan har man ett material som är ytterst hållbart och kan bestå i hundratals år. Tegel är ett sunt byggmaterial som inte ger upphov till några emissioner (gaser), under förutsättning att inga tillsatser blandats in såsom polystyrol/cellplast. Se isolering. Det är dock än så länge relativt ovanligt i Sverige. Mest miljöanpassat är att använda det mindre energikrävande, lågbrända teglet där detta är möjligt, eller ännu hellre återvunnet tegel.

I Sverige har tegel till stor del reducerats till ett fasadmaterial. Det är synd, då tegel ur en ekologisk synvinkel är ett gott val för att bygga upp tunga, bärande konstruktioner.

Många fördelar med tunga konstruktioner

Tunga konstruktioner har många fördelar framför flerskiktskväggar. De har god hållbarhet, är mer fuktsäkra och har inga köldbryggor om de muras på rätt sätt. Massiva tegelväggar kan också användas som värmelagrande väggar inomhus, så kallade hjärtväggar. För bärande utvändiga väggar kan tegel användas i flera olika typer av konstruktioner, t.ex. i en så kallad skalmurskonstruktion. Det innebär att man murar upp två tegelväggar och fyller utrymmet där emellan med isolering, t.ex. perlit eller lecakulor. Läs mer om murade konstruktioner här.

Tegel är vackert och finns i många olika kulörer och varianter, såsom heltegel och håltegel. En ny typ av tegelsten, vaxkaketegel eller porothermtegel, finns nu även i Sverige. Stenen består av naturligt tegel men med många små luftkanaler, som ger stenen en hög isolerande förmåga (U-värde 0,25). Porothermstenen är ett känt och testat material sedan många år tillbaka på kontinenten.

En stor fördel med tegel är dess motståndskraft mot fukt och frost. På många ställen i landet, t.ex. Västkusten och Skåne, har man ett fuktigt klimat kombinerat med långa perioder med nattfrost som följs av töväder på dagarna. Antalet cykler med “frysning — upptining” är fler i söder.

Träfasader måste underhållas löpande för att det skall klara de klimatiska påkänningarna. Tegelsten och taktegel, däremot, mår bäst när de är obehandlade. Inga tillsatser av kemikalier eller ytbehandlingar behövs. Tegel kan nämligen uppta fukt och avge det snabbt igen, och förstörs därför inte. Likaledes tål tegel frost bra. Så fort man påför någon form av ytbehandling på teglet, minskar man dess naturliga förmåga att kunna andas. Kortfattat betyder detta att underhåll på ett murat hus uppstår först när man målar murverket. Läs mer om tegel på www.tegelinformation.se. Se även denna artikel om en nybyggd bärande tegelkonsttruktion i Skåne.