Vad är viktigt att tänka på när det kommer till tegel och murpelare?

bicycle, wall, brick

Källa:https://tegelmaster.se/teknik/murverksdetaljer/murpelare. En bärande vägg är enligt Eurokod en vägg som är primärt dimensionerad för att bära nyttig last utöver sin egentyngd.

Enligt Eurokod 6 ska en bärande vägg ha en minsta plan nettoarea på 0,04m2. Detta översätts grovt räknat till en pelare som är en och en halv sten i bred i vanligt danskt format (228x108x54).

Frågan om en skalmur är en bärande vägg kan diskuteras, men en minsta plan nettoarea på 0,04m2 kan vara ett bra riktmärke att gå efter.

Vid mindre laster (pelare som tar last från max ett våningsplan, endast egentyngden inräknad) kan man gå ner till pelare med en bredd på en sten.

Murpelare ska dock alltid dimensioneras för att klara lasterna som densamma utsätts för vilket kan innebära att man måste öka alternativt minska bredden på pelaren. Läs mer: