Hormonstörande ämnen ska bort

Källa: SVT.se. Nu ska de hormonstörande ämnena, ftalaterna, bort från den svenska marknaden. Regeringen ger nu Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda hur denna utfasning ska gå till. – Ftalater utgör en särskild utmaning i och med att de kan förekomma i så många olika varor och kontinierligt frigörs från plasten. Därför måste vi få en samlad bild av var de används och hur man kan ersätta dem, säger miljöminister Lena Ek till SVT.   Ftalater förekommer i en rad vardagsartiklar, som kosmetika, plastgolv… Läs mer.