Text: Cathrine Bülow. Att bygga och renovera hus är ofta en kostsam och utdragen historia, så det är viktigt att hitta en bra byggfirma som håller vad de lovar. Än så länge finns bara ett fåtal specialinriktade ekobygghantverkare. Men byggnadsvårdshantverkare är vana att arbeta med bra metoder och material och därför ofta ett bra val. Om man anlitar ett konventionellt byggföretag är det viktigt att specificera miljökraven kristallklart och att följa bygget noga. Annars är risken stor för att mindre bra material och lösningar väljs. Läs mer 

Ett byggföretag kan vara allt från en byggmästare med enskild firma och ett nätverk av underentreprenörer till stora koncerner. Större byggföretag kan ha egna arkitekter och även vara förvaltare av färdiga hus. De flesta hantverkare arbetar på uppdrag åt större byggföretag som underentreprenörer eller direkt åt privatpersoner som är husägare. 

Det finns en del allmänna saker att tänka på vid val av byggfirma.  Här följer en lista på saker som kan vara bra att tänka på:

  • Gör en detaljerad projektbeskrivning

En noggrann projektbeskrivning hjälper dig att få en tydlig bild över projektet och gör det enklare att jämföra olika offerter. Projekteringen ska innehålla en beskrivning av byggmetod, materialval och tekniska lösningar, Samt en beskrivning av arbetsfördelningen, vem som sköter materialinköp – du eller entreprenören – och om du vill göra delar av arbetet själv. Vid större projekt, är det vanligt att projektbeskrivningen görs i samarbete med arkitekten. 

  • Ta in prisförslag från flera byggfirmor

Det brukar rekommenderas att man begär in offerter från åtminstone tre till fem olika byggfirmor. Skicka projektbeskrivningen till några olika företag och låt dem komma med offerter och förslag på hur de bäst kan lösa det du vill ha gjort. Det är viktigt att inte bara titta på slutsumman. Den varierar beroende på vilka poster som är inkluderade i de olika anbuden. Gör därför en detaljerad jämförelse, till exempel på ett Excel-ark, så att du inte jämför anbud som täcker in olika saker utan att du får en rättvisande jämförelse. När man avtalar om pris är ett fast pris (takpris) bäst. Vid löpande räkning kan kostnaderna snabbt dra iväg.

  • Undersök kvalitet och kommunikationsförmåga hos byggaren

Det billigaste anbudet är inte alltid det bästa. Det är minst lika viktigt att se till att kvaliteten på det utförda arbetet är högt. Hur pass kunnig och seriös byggfirman verkar är avgörande. Många företag har skriftliga omdömen på sina hemsidor och idag kan man enkelt hitta recensioner på Google från andra privatpersoner som anlitat dem. Men omdömen på nätet är inte alltid tillförlitliga. Det bästa är att komplettera dem med förstahandsupplevelser. Det är ett gott tecken om entreprenören kan lämna referenser med kontaktuppgifter på ett projekt som liknar det som du vill få utfört.

Det är också viktigt att välja en entreprenör som du kan ha en bra kommunikation med, för att undvika, irritation och ibland även förseningar eller missförstånd. Under anbudsprocessen kan du bilda dig en uppfattning om företagets kommunikation sköts professionellt. Kontrollera även att firman har F-skattesedel samt är momsregistrerade.

  • Ta reda på företagets kapacitet

För att du inte ska behöva vänta längre än nödvändigt med att få arbetet utfört är det bra att undersöka företagets kapacitet. Ta reda på när de kan påbörja projektet och om de har tillräckligt med arbetskraft för att kunna slutföra bygget i tid

  • Ta reda på byggföretagets ekonomiska soliditet

Vad händer om företaget hamnar i konkurs under byggtiden? Man kan kontrollera företagets ekonomi på nätet och/eller genom att kontakta Kronofogdemyndigheten, eller genom att ta en kreditupplysning på firman.

Avtalsskrivande

Gå igenom avtalsförslaget grundligt. Om du känner dig osäker kan det vara värt att ta hjälp av en expert, speciellt om projektet är lite dyrare. Kontraktet ska vara detaljerat och tydligt. Det ska innehålla slutsumman, slutdatum, vilka åtgärder som ska utföras och hur eventuella tillkommande kostnader och förseningar ska hanteras. Konsumentverket har standardavtal och kontraktsmallar som du hittar här. Det är bra att bifoga  projektbeskrivningen till kontraktet, som  en dokumentation på vad som ska levereras.

En detaljerad tidsplan ska också finnas. Ofta skrivs bara slutdatumet s in i kontraktet. Men en mer detaljerad tidsplan minskar risken för förseningar. I tidsplanen kan man lägga in datum när de olika delar av byggnationen ska vara slutförda. Se till att avtalet är skriftlig och att inga förskottsinbetalningar krävs. 

Finns krav på material som är mer miljöanpassade eller har högre kvalitet ska detta specificeras i avtalet.  Annars finns risk att hantverkaren använder sig av billigare alternativ. Vid bygge av småhus måste det finnas ett så kallat färdigställandeskydd. Det är ett intyg som ska visas upp för kommunens byggnadsnämnd innan byggstart. För att undvika förseningar, kan man skriva in i avtalet att firman blir skyldig ett vitesbelopp för varje försenad vecka.

Certifieringar

I Sverige finns en rad certifieringar för hantverkare och byggentreprenörer. De flesta är inte lagstadgade men kan ändå ses som en kvalitetsstämpel som ger dig lite extra trygghet.

Auktorisation som elinstallatör

När det kommer till elinstallationer måste de utföras av en auktoriserad elinstallatör eftersom arbetet annars är olagligt, och en felaktigt utförd elinstallation kan innebära livsfara. 

Mästarbrev

Mästare är slutsteget efter lärling och gesäll. Mästarbrevet är en bekräftelse på att hantverkaren är utbildad och har de antalet arbetstimmar som krävs för att utföra ett korrekt arbete av hög kvalitet. Detta är främst relevant för målare och snickare.

Under byggnationen

Ha en nära kontakt med entreprenören under byggtiden och en kontinuerlig dialog runt projektet. Besök byggplatsen ofta för att se hur arbetet fortlöper och om överenskomna material och lösningar används? Det kan även vara bra att fota byggprocessen, då det kan vara svårt att upptäcka fel i efterhand vilket gör att de kan bli svåra och dyra att åtgärda.

Källor:
  • https://www.byggstart.se/artiklar/tillbyggnad
  • https://proffsbyggare.se/tips-anlitabyggfirma
  • https://villalivet.se/om-bygg/9-tips-pa-hur-du-valjer-ratt-hantverkare/