Företagsnätverk för hållbara byggföretag i Sydsverige bildat

hållbart byggI våras startade den ideella föreningen Hållbart Byggande i Syd. Föreningen syfte är att vara ett nätverk för företag i byggbranschen som är inriktade mot ekologiskt hållbart byggande eller som vill utveckla sin verksamhet i en sådan riktning.

Med hållbart byggande menas här ett byggande som i alla led minimerar byggnadens miljöpåverkan, från tillverkning av byggmaterial till rivningsskedet.

Föreningen vill sprida information och kunskap om olika typer av hållbart byggande genom föreläsningar, studiebesök och studieresor. Genom nätverksträffar ges föreningens medlemmar förutsättningar att knyta nya kontakter, samverka och tillsammans bidra till ett grönare samhälle. Under 2013/14 kommer föreningen att driva ett Leaderprojekt i form av en serie föreläsningar som tar upp olika aspekter av hållbart byggande. Här kan du läsa mer om föreningen.