Gott om bekämpningsmedel i skånskt grundvatten

WaterKälla: Miljo-utveckling.se.  Det finns gott om bekämpningsmedel i skånskt grundvatten, enligt en genomgång av vattnet i elva kommuner. Resultaten av studien visar att bekämpningsmedel är frekvent förekommande i det skånska grundvattnet.

– Det är inte bra att hitta bekämpningsmedel i grundvattnet. Den här typen av ämnen bryts ned långsamt när de väl nått grundvattnet, och dessutom tar det lång tid för grundvatten att omsättas, säger geolog Maria Åkesson som genomfört studien. Läs mer.