Giftiga dammråttor under sängen

Källa: naturskyddsforeningen.

Miljögifter döljer sig i sovrumsdammet

I Filippinerna hittades de högsta gifthalterna.

Bild: Naturskyddsföreningen

En rad miljö- och hälsofarliga kemikalier döljer sig i dammet under våra sängar. Det gäller i tolv länder över hela världen, visar Naturskyddsföreningens undersökning.  Vuxna får i sig damm med varje andetag. När barn suger på dammiga föremål följer miljögifterna med ner i kroppen. Vissa av dessa ämnen kan redan i mycket låga koncentrationer påverka människans fortplantningsförmåga. Läs hela artikeln här.