Formaldehyd i nybyggda hus kan orsaka allergi, eksem och cancer

Källa Gård och Torp/Tegelinformation.se.  Ny forskning visar att koncentrationen av formaldehyd i nybyggda hus är betydligt högre än WHOs rekommenderade gränsvärde för inomhusklimat.
I danska Statens Byggforskningsinstituts senaste rapport från september 2010 redogör forskarna för hur man undersökt källorna till den höga koncentrationen. En liknande undersökning som gjordes 2008 visade att vart fjärde nybyggt hus hade en för hög koncentration av formaldehyd. Läs hela artikeln här.