Elbolagen smörar för egen el-kunder

Källa: Ny teknik.se. Medan regeringen drar frågan om nettodebitering av egenproducerad el i långbänk erbjuder sig elbolagen att ta hand om – och betala för – kundernas elöverskott. Fortum säljer till och med hela solcellspaket. Läs artikeln här.