Text och bild: Cathrine Bülow. Permakultur innebär i korthet att man designar sin trädgård så att den liknar naturens sätt att fungera. Genom att konstruera ekosystem kan den anlagda grönskan fungera i samklang med naturen och förse människan med så många tjänster som möjligt till minsta möjliga arbetsinsats. Om trädgården exempelvis förses med blommor som är begärliga för pollinerande insekter ökar fruktskördarna. Om träden vindskyddar bebyggelsen minskar energiförlusterna. Läs mer

Varje ingående aktör ska helst ha flera roller. Höns kan till exempel ge kött och ägg, de kan sörja för att sniglar, ogräs och insekter begränsas samtidigt som de ger gödsel till odlingarna. Hönsen kan få skydd av trädgårdens och växthusets buskar och ge koldioxid och värme tillbaka. Permakulturbegreppet har formulerats av Bill Mollison från Australien. 1981 erhöll han Right livelihood award, det så kallade “alternativa nobelpriset”, för det. Läs mer om permakultur här.