Eko lekrum

Källa:Kloka hem. 

Allt fler får upp ögonen för att många vanliga konsumentprodukter innehåller miljö- och hälsoskadliga kemikalier – inte ens produkter som riktar sig till barn behöver vara giftfria. Vill man minimera kemikaliekällorna måste man bli en medveten konsument. Handla miljömärkt eller fråga i butiken och nöj dig inte med svepande svar. Råd på vägen mot ett giftfritt barnrum kan du läsa här.