Dammet hemma bär på hälsofarliga gifter

HusdammKälla: Hemhyra.se. Vanligt vardagsdamm bär på flera sorters farliga och hormonstörande ämnen. Kemikalieinspektionens råd: städa bättre.

Vid ett besök hos en småbarnsfamilj i Stockholm passade P1-programmet Kropp & själ på att dammsuga mellan 5 och 10 gram damm från hyllor, väggar och element.Luddet från trerummaren undersöktes därefter noggrant av ett analysföretag. Resultatet: påtagliga mängder av bisfenol A, bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen och ftalater – ämnen som vid vissa halter stör hormonsystemet och kan skada fortplantningsförmågan. Läs mer.