Cellplast extremt brandfaligt- bensin i fast form

BrandKälla: Brandsakert.se. Isolering med cellplast blir allt vanligareoch används bland annat i tak i industribyggnader och i prefabricerade väggelement. Detta trots att cellplast både bidrar till ett snabbt brandförlopp och kan innebära fara för räddningspersonalen. Cellplast är bensin i fast form , säger Hans-Eric Zetterström.  Vid brand i cellplastkonstruktion byggnaden måste rivas och  sedan måste byggas nytt, vilket har stor påverkan på bland annat miljön.  Cellplast deformeras redan vid låga temperaturer, smälter och sedan antänds. I och med att det smälter och rinner blir der helt andra brandspridningsförlopp än vad som tidigare varit förekommande. När cellplasten börjat brinna accelererar brandförloppet och bidrar till fortsatt snabb spridning. Läs mer.