Röster om FSC -en kritiserad skogscertifiering

 

Källa Wikipedia:Forest Stewardship Council (betyder ungefär: Skogsförvaltningsrådet), FSC, är en oberoende, internationell medlemsorganisation  som har sitt huvudkontor i Bonn i Tyskland. FSC uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Läs mer.

Hård kritik mot skogsbolagens miljöcertifiering FSC

Källa: Naturskyddsföreningen. FSC-certifieringen som ska garantera ett ansvarsfullt och miljövänligt skogsbruk håller inte måttet. Det visar Naturskyddsföreningens granskning av hur de stora skogsbolagen i Sverige lever upp till sin certifiering. Granskningen visar stora brister både i hur skogsbolagen lever upp till FSC:s krav på miljöhänsyn och hur klagomål på skogsbolag som brutit mot regelverket hanteras. Läs mer.

Miljörörelsen nobbar FSC – och vad är alternativet?

Källa: Herman Sundqvist, Skogschef: TFSC är en certifiering av ansvarsfullt skogsbruk, där miljö, ekonomi och sociala värden är lika viktiga. Hela FSC-konceptet bygger på att i dialog utveckla och förbättra skogsbruket med samtidigt beaktande av miljö, ekonomi och sociala frågor. Därför är det utomordentligt trist att SNF, Fältbiologerna och Jordens vänner har valt att lämna svenska FSC.