Relaterade nyheter

  Text: Cathrine Bülow. Papperstapeter som limmas med stärkelsebaserat pulverklister är ett hyfsat miljöval – även om få tapeter idag är helt plastfria . Avstå från glasfibertapeter/ väv som innehåller konsthartser och avger irriterande fibrer vid arbete. Läs mer

  Det var på 1800-talet när industritillverkat cellulosapapper blev vanligt som papperstapeten slog igenom. Då med limtryck på.

  Papperstapeter tillverkas av cellulosa, trämjöl, tillsatser och fyllnadsmedel som kalk och talk och färg. De flesta ”vanliga papperstapeter” ute i handeln idag innehåller även en liten del plast (PVAc/akrylat/vinylacetat).   Plasten finns för det mesta i färgen men inte i själva pappret. Men en del tapeter,  som till exempel är avsedda för kök, kan ha ett ytskikt av akrylplast över hela tapeten för att vara avtorkningsbara.

  Det finns idag några få tillverkare som kör helt plastfritt och tillverkar papperstapeter enbart med papper och limfärg. Sådana tapeter är ganska ovanliga idag och kostar en slant extra. Det finns också tillverkare som använder returpapper i produktionen.

  Tapeter verkar i viss mån positivt på rumsklimatet genom sin fuktgenomsläpplighet (även med plast i färgen), även om effekten är liten i förhållande till lerputs.  Tapeter finns i en mängd färger och mönster. Tapetens nackdel är att den inte ger en lika robust och tålig väggyta som puts eller träpanel. Schablonmålning kan här vara ett alternativ.

  Tapetklister ska vara stärkelsebaserat och det absolut bästa är att köpa det i pulverform och röra ut det själv. Då slipper man de konserveringsmedel (miljö- och hälsoskadliga biocider) som tillsätts i det färdigblandade flytande klistret

  Non woven/ easyuptapter tapeter består av cellulosa och polyester och har blivit vanliga för att de är så enkla att sätta upp. Klistret rollas direkt på väggen och sen sätter man fast tapeten. Det är möjligt på grund av polyestern som armerar våden och gör den starkare.

  Eftersom de flesta vanliga papperstapeter också innehåller plast idag är skillnaden mellan dem och non wowen inte jättestor men en nackdel med nonwowntapeter är limmet . Tillverkarna rekommenderar ett speciellt nonwovenlim som innehåller konserveringsmedel, biocider och är förstärkt med plaster. Men enligt rapporter från medvetna konsumenter som använt vanligt tapetklister har det funkat fint ändå. Auro säljer också ett tapetklister som kan användas för lite tyngre tapeter.

  På 70- och 80-talet var strukturtapeter av plast vanliga, de innehöll vanligen PVC som förorenar hemmet med hälsoskadliga ftalter. Det kan därför vara bra att avlägsna dem. Detsamma gäller för våtrumstapeter av PVC.

  Glasfibertapeter har blivit allt vanligare. De är brandhärdiga och ger väggen en strukturyta. De är dock inget bra miljöval eftersom de avger irriterande mineralfibrer vid arbete. Dessutom innehåller de konsthartser och målas vanligen med olämpliga plastfärger.

  Källor:

  Hemgren och Wannfors, Husets ABC, ICA bokförlag 2004

  Schmitz Günter Thomas, Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998

   Bygga/renovera giftfritt och miljövänligt – facebookgrupp