Villaägarna kräver totalförbud mot nybyggnation av enstegstätade fasader

Källa: Villaägarna. Enstegstätade fasader är en undermålig fasadtyp som har totalförbjudits vid nybyggnation i delstaten Oregon i USA med hänvisning till medborgarnas hälsa och säkerhet. Kostnaden för att reparera fukt- och mögelskadorna på de 110 000 – 160 000 bostäderna i Sverige uppförda med enstegstätade fasader uppgår till miljardbelopp. Trots att enstegstätade fasader är en riskkonstruktion byggs fortfarande nya enstegstätade fasader i Sverige. Det enda sättet att få bort fasaden är därför att förbjuda den, anser Villaägarnas Riksförbund.

Enstegstätade putsade fasader är en fuktkänslig väggkonstruktion med puts på bakomliggande träregelvägg. Det saknas luftspalt, som kan leda bort regn och fukt. Avsaknaden av luftspalt gör att enstegstätade fasader är mycket känsliga för fukt, om fogar inte håller tätt eller sprickor uppstår i putsen.

110 000 – 160 000 bostäder i Sverige har i dag enstegstätade fasader. Vid en undersökning av SP visade sig 99 procent av 821 undersökta byggnader ha otätheter i fasaderna, vilket medför risk för fukt- och mögelskador. Kostnaden för att åtgärda skadorna på ett enskilt hus kan uppgå till 100 000‑tals kr. Det är inte heller hälsobefrämjande att bo i fukt- och mögelskadade hus. Trots att enstegstätade fasader är en undermålig fasadtyp, som inte borde användas i nyproduktion, byggs nya bostäder med enstegstätade fasader. Villaägarnas Riksförbund ser därför ingen annan utväg än ett totalförbud vid nybyggnation mot enstegstätade fasader med puts på bakomliggande träregelvägg.

– Enstegstätade fasader har krossat tillräckligt många konsumenters villadrömmar i Sverige. Det finns inga tungt vägande skäl som talar för att nyuppförande av fasadtypen ska fortsätta tillåtas. Omsorgen om konsumenterna väger tyngre. Även om vissa förbättringar har gjorts av de enstegstätade fasaderna på senare tid, kvarstår den grundläggande akilleshälen. Avsaknaden av en luftspalt som kan dränera ut regn och fukt. Uppstår sprickor eller klarar inte fogar att hålla tätt, är risken för fuktskador överhängande. Fuktskadorna är dessutom svåra att upptäcka, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund.
www.villaagarna.se